ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση Υποκειμένου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και την υπ΄ αριθμ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 240501000, η οποία εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΣ, οδός ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ αρ.5-7(Τ.Κ. 11855), καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», σας ενημερώνει («Υποκείμενα») ότι τα προσωπικά σας δεδομένα ως και όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, από την ίδια ή / και τρίτους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών και την αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών φυλλαδίων, για λόγους στατιστικούς, απευθείας διαφήμισης, προώθησης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Δια της παρούσης παρέχετε την συγκατάθεσή σας στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όπως χρησιμοποιηθούν για τους προαναφερθέντες σκοπούς τα εν λόγω δεδομένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις αυτού, τον Εισαγωγέα RENAULT και DACIA και την κατασκευάστρια εταιρεία RENAULT s.a.s. καθώς από τις συνεργαζόμενες με τους ανωτέρω εταιρείες, όπως εταιρείες οδικής βοήθειας και ερευνών αγοράς. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Αποδέκτες των δεδομένων 1. Για όλα τα δεδομένα: η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ». 2. Για τα δεδομένα που δικαιούται ή υποχρεούται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να ανακοινώνει, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης: οι δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή τρίτοι. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν.2472/1997 (ως ισχύει) - δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης - θα πρέπει να απευθύνεστε γραπτώς στο fax: 2103499759 ή στο e-mail: info@sfakianakis.gr ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: οδός ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ αρ. 5-7, Τ.Κ.11855(τηλ. 2103499000).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει πολύ σοβαρά το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας και σέβεται τις προσωπικές πληροφορίες κάθε ατόμου που επισκέπτεται αυτή την ιστοσελίδα (site) ή απαντά στις διαδραστικές διαφημίσεις που περιέχονται τόσο σε αυτήν όσο και σε άλλα μέσα επικοινωνίας, συμμορφούμενος με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Open

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι οι διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας με την εταιρεία μας, είναι προσωρινά ανενεργοί. Για να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας στο Site και να δημιουργήσουμε μία καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία για εσάς, ενδεχομένως αποθηκεύονται πληροφορίες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση με τη μορφή "cookies". Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές που παρέχουν οι Internet Browsers. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά εδώ.

Close