ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο δικτυακός τόπος https://sfakianakis-volos.renault-net.gr (εφεξής το «Site») λειτουργεί υπό την διαχείριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ», με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 240501000, η οποία εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΣ, οδός ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ αρ.5-7(Τ.Κ. 11855), καλούμενη εφεξής χάριν συντομίας o «Έμπορος».

Α. Εισαγωγή

1. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Site οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν την επίσκεψη ή/και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους και να διακόψει άμεσα την πρόσβαση του σε αυτές, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι έχει κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο αυτών, τους αποδέχεται ως έχουν εν συνόλω και παραχωρεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του.

2. Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Site.

3. Ο Έμπορος δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί ή να διαγράψει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους τροποποιηθέντες όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να διακόψουν αμέσως και να απέχουν από τη χρήση και επίσκεψη του Site. Κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή δεσμεύει τους χρήστες από την στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν στο Site.

4. Ο παρών δικτυακός τόπος (/ Site) ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμος λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Ο Έμπορος δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στο Site ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση, ο Έμπορος δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία του Site, εν όλω ή εν μέρει.

Β. Υποχρεώσεις κάθε επισκέπτη / χρήστη του Site

Ο επισκέπτης / χρήστης του Site οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Site. Περαιτέρω, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Site ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών ή άλλων που αντίκεινται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών Internet, NETIQUETTE. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Site, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Γ. Περιεχόμενο

1. Το Site περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των RENAULT και DACIA που εισάγονται και πωλούνται στην ελληνική αγορά καθώς και τα προγράμματα προώθησης, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του Εμπόρου. Το περιεχόμενο του Site παρέχεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, ήτοι για την παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες.

2. Ο Έμπορος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στο Site να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Έμπορος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών του Site, δεν εγγυάται και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

3. Το Site είναι γεμάτo δεδομένα, εικόνες και απαραίτητες πληροφορίες ώστε να σας καθοδηγεί και να σας διευκολύνει στην αγορά του νέου σας αυτοκινήτου RENAULT και DACIA. Τα δεδομένα αυτά ενημερώνονται και επικαιροποιούνται διαρκώς, ενδέχεται, ωστόσο, να αλλάξουν για συγκεκριμένες αγορές ή για νομικούς λόγους. Ο Έμπορος δύναται να προβεί μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση του σε αλλαγές των μοντέλων ή/και των χαρακτηριστικών τους που περιγράφονται στο Site (πχ. εξοπλισμού, αξεσουάρ, τεχνικών λεπτομερειών κλπ.), ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

4. Φωτογραφίες, προδιαγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία απεικονίζονται στο Site ενδέχεται να αφορούν μοντέλα που δεν εισάγονται στην ελληνική αγορά (π.χ. για εμπορικούς λόγους). Ο Έμπορος επιφυλάσσεται του μονομερούς δικαιώματος του περί τροποποίησης ή/και διαγραφής κάθε στοιχείου, ουσιώδους ή μη του Site, όπως αλλαγής προδιαγραφών, τεχνικών χαρακτηριστικών, εξοπλισμού και τιμών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση ή αναγγελία. Στην περίπτωση αυτή, ο Έμπορος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των χρηστών και τρίτων.

5. Τα αυτοκίνητα που απεικονίζονται ενδέχεται να φέρουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον επιβάρυνση. Μέρος του εξοπλισμού που περιγράφεται ή εμφανίζεται μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένες χώρες ή με επιπρόσθετο κόστος. Οι πελάτες οφείλουν να ελέγχουν και να επιβεβαιώνουν τα ακριβή χαρακτηριστικά των οχημάτων που επιθυμούν, συνομιλώντας με τους πωλητές του Εμπόρου.

6. Τα χρώματα στις φωτογραφίες που βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας ίσως διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα. Συνεπώς, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας για να δείτε από κοντά την ποικιλία των χρωμάτων των αυτοκινήτων RENAULT και DACIA.

7. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO2 μετριούνται και πιστοποιούνται βάσει μιας πρότυπης και νομοθετημένης μεθόδου, η οποία ισχύει ως έχει για όλες τις κατασκευάστριες εταιρείες ώστε να επιτρέπει τη σύγκριση των αυτοκινήτων. Η κατανάλωση κατά την πραγματική χρήση του αυτοκινήτου εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης του αυτοκινήτου, τον εξοπλισμό, την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού και άλλους, μη τεχνικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να προεξοφληθούν ή/και να καταγραφούν με ακρίβεια. Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες στα σημεία πώλησης των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών Renault και Dacia, στα οποία προσφέρεται δωρεάν σχετικό έντυπο.

Δ. Τιμές των προϊόντων RENAULT και DACIA – Συμβάσεις πελατών

1. Οι πληροφορίες για τις τιμές που περιλαμβάνονται ή παρέχονται μέσω του Site, έχουν ως μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και δεν συνιστούν προσφορά ή πρόταση δεσμεύουσα τον Έμπορο για τα προϊόντα των RENAULT και DACIA ή/και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

2. Η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος RENAULT και DACIA υπόκειται αποκλειστικώς στους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας σύμβασης πώλησης, η οποία καταρτίζεται μεταξύ των πελατών και του Εμπόρου δεδομένου ότι ο τελευταίος συναλλάσσεται και συνάπτει συμβάσεις με τους καταναλωτές ιδίω ονόματι, ιδίω λογαριασμό και ιδίω κινδύνω, υπό την ιδιότητα του «Εξουσιοδοτημένου Διανομέα και Επισκευαστή RENAULT και DACIA».

3. Διευκρινίζεται ρητώς ότι ο Έμπορος δεν αντιπροσωπεύει και δεν εκπροσωπεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την εισαγωγική εταιρεία ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., καλούμενη εφεξής ο «Εισαγωγέας» αλλά αποτελεί αυτοτελές νομικό πρόσωπο, ήτοι ανεξάρτητη επιχείρηση, διακριτή της επιχείρησης και του νομικού προσώπου του Εισαγωγέα. Ο Έμπορος καθώς επίσης κάθε Εξουσιοδοτημένος Διανομέας RENAULT και DACIA οφείλει να αποσαφηνίζει στους καταναλωτές την ακριβή ιδιότητα του ήδη κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και σε κάθε περίπτωση, πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή και να μην εμφανίζεται καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο ως γενικός ή ειδικός πληρεξούσιος, εντολοδόχος ή εμπορικός αντιπρόσωπος του Εισαγωγέα.

4. Ο Έμπορος ενεργών, σε κάθε περίπτωση, επ’ ονόματι και για λογαριασμό του ιδίου κατά την διανομή και πώληση των προϊόντων RENAULT και DACIA και την παροχή σχετικών υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκπλήρωση των συμβάσεων που συνάπτει με τους καταναλωτές, όπως για τις συμβάσεις πώλησης καινούργιων οχημάτων RENAULT και DACIA και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης.
Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, o χρήστης του Site αναγνωρίζει και συνομολογεί ότι σε περίπτωση που προβεί σε αγορά προϊόντος RENAULT και DACIA ή/και σχετικής υπηρεσίας από τον Έμπορο ή/και οποιονδήποτε Εξουσιοδοτημένο Διανομέα RENAULT και DACIA, πέραν της σύμβασης που συνάπτει αποκλειστικώς και μόνον με τον τελευταίο(-ους), δεν καταρτίζεται οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ του ιδίου και του Εισαγωγέα.

Ε. Πνευματικά Δικαιώματα & Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

1. Το σύνολο του περιεχομένου του Site, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς και μεταξύ άλλων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, μαρκών, λογοτύπων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της κατασκευάστριας εταιρείας RENAULT s.a.s. ή/και του Εισαγωγέα και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

2. Aπαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς την προηγούμενη, έγγραφη και ειδική προς τούτο συναίνεση της δικαιούχου κατασκευάστριας εταιρείας RENAULT s.a.s. ή/και του Εισαγωγέα.

3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντοτε υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή να συνεπάγεται την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Καμία άδεια χρήσης των ως άνω δικαιωμάτων δεν παρέχεται μέσω και λόγω του Site σε οποιονδήποτε χρήστη και τρίτο.

4. Ο παρών δικτυακός τόπος (/ Site) ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, οι οποίες δεν ελέγχονται και δεν διαχειρίζονται από τον Έμπορο. Ο Έμπορος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων καθώς επίσης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού, συνεπεία της χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων. Το περιεχόμενό των εν λόγω ιστοσελίδων δεν δεσμεύει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τον Έμπορο ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω του Site δεν συνιστά και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Ο Έμπορος δεν ενστερνίζεται και δεν αποδέχεται το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών πλην αντίθετης, έγγραφης και ειδικής δήλωσης του ιδίου στο Site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους δικαιούχους/διαχειριστές των οικείων ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν αποκλειστική και ακέραιη ευθύνη για την παροχή κάθε σχετικής των ιστοσελίδων τους, υπηρεσίας.

ΣΤ. Περιορισμός Ευθύνης

1. Ο Έμπορος αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Site, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του Site.

2. Ο Έμπορος επιφυλάσσεται του μονομερούς και απολύτου δικαιώματος του να μεταβάλλει ή/και να καταργεί κάθε στοιχείο, ουσιώδες ή μη, του περιεχομένου του Site και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση τέτοιας τροποποίησης ή/και κατάργησης.

3. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Site παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένη περιγραφή ή σε εμφανιζόμενο δείγμα/υπόδειγμα, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή ειδική χρήση ή περί μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Ο Έμπορος ρητώς αρνείται κάθε τέτοια εγγύηση.

4. Ο Έμπορος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου τoυ Site, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών» είτε πρόκειται για το Site είτε για κάποιο άλλο site server μέσω του οποίου λαμβάνετε το περιεχόμενο του Site.

5. Ο Έμπορος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ή παρεπόμενη ζημία, προερχόμενη από την χρήση του Site.

Ζ. Αποζημίωση

Ο χρήστης του Site αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως τον Έμπορο για κάθε ζημία ή βλάβη, πρόστιμο ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς, αποζημιώσεων κάθε είδους, δικαστικών δαπανών, προστίμων, δικηγορικών αμοιβών τρίτου, οιασδήποτε φύσεως, που προκύπτει από την αθέτηση των όρων χρήσης του Site λόγω υπαιτιότητας του. Σε περίπτωση λήψης, κοινοποίησης ή επίδοσης προς τον Έμπορο οιουδήποτε εγγράφου, ενδεικτικώς δικογράφου, εξωδίκου, εγγράφου δημόσιας αρχής ή άλλου εγγράφου, ο Έμπορος θα ενημερώνει αμελλητί τον χρήστη, ο οποίος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να επέμβει προς επίλυση της διαφοράς, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση του Εμπόρου, μέτρο ώστε να διαφυλάξει αζήμιο και ανέπαφο τον τελευταίο. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ του Εμπόρου με δικές του δαπάνες και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την υπεράσπισή του σε περίπτωση άσκησης ασφαλιστικών μέτρων, αγωγής, προσφυγής ή ποινικής δίωξης ή οποιασδήποτε άλλης δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας.

Η. Προσωπικά Δεδομένα

1. Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε μέσω του Site θα αξιοποιηθούν από την Έμπορο για την καλύτερη ενημέρωσή σας και ενδεχομένως για την μελλοντική προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών, για έρευνα αγοράς, έλεγχο δεδομένων πωλήσεων και προωθητικές ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην «Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων» [•].

2. Ο Έμπορος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την ασφαλέστερη συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των καταχωρηθέντων προσωπικών στοιχείων.

3. Ο Έμπορος δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται από τους επισκέπτες στο Site και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ο,τιδήποτε σχετίζεται με αυτά.

4. Ο Έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα καταχωρηθέντα στοιχεία και να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι κρίνεται σκόπιμο κατά την απόλυτη κρίση του.

Θ. Συλλογή Μη Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στο Site, ενδέχεται να συλλέγουμε νομίμως τεχνικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι προσωπικές.

Ι. Πληροφορίες που ενδεχομένως εισάγονται αυτόματα στον υπολογιστή σας

Ο Έμπορος για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στο Site και να δημιουργήσει μία καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία για εσάς ενδεχομένως να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση με τη μορφή ''cookies''. Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές που παρέχουν οι Internet Browsers. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του Internet Browser που χρησιμοποιείτε.

ΙΑ. Online Υπηρεσίες

Η χρήση της ιστοσελίδας είναι δωρεάν αλλά το κόστος της σύνδεσης επιβαρύνει τον χρήστη.

ΙΒ. Λοιποί Όροι

1. Κάθε επιμέρους άρθρο, παράγραφος, εδάφιο ή διάταξη έχει αυτοτελή και ανεξάρτητο χαρακτήρα και θεμελιώνει αυτοτελείς και ανεξάρτητες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση κάθε επιμέρους διάταξη θα ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να είναι ισχυρή και να παράγει πλήρη έννομα αποτελέσματα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι παραμένουν εν ισχύ εξαιρουμένων αποκλειστικώς των συγκεκριμένων άκυρων όρων.

2. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί νόμιμο περιεχόμενο τους, εάν προηγουμένως δεν έχει ενσωματωθεί ρητώς και εμφανώς στο οικείο τμήμα του Site (/ «Νομικοί Όροι») από τον Έμπορο. Οι παρόντες όροι αποτυπώνουν την πλήρη και μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης πρότασης ή επικοινωνίας/αλληλογραφίας των μερών αναφορικά με το αυτό αντικείμενο.

3. Ο χρήστης δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφύλακτα από κάθε αγωγή και ένστασή για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση των παρόντων όρων για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, ουσιαστικό ή τυπικό, ιδίως δε, για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140επ., 147επ., 178, 179 και 288 του Αστικού Κώδικα.

ΙΓ. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με το Site και το περιεχόμενο του, ανεξαρτήτως του νομίμου λόγου ευθύνης, θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της έδρας του Εμπόρου.

Open

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι οι διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας με την εταιρεία μας, είναι προσωρινά ανενεργοί. Για να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας στο Site και να δημιουργήσουμε μία καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία για εσάς, ενδεχομένως αποθηκεύονται πληροφορίες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση με τη μορφή "cookies". Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές που παρέχουν οι Internet Browsers. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά εδώ.

Close